Koleksi Soalan

Soalan 1 dan Soalan 2 berdasarkan RAJAH 1 di bawah.

M
N
O
Q
R
P

RAJAH 1

Soalan 1

Nyatakan nama ikon yang berlabel:

M : ……………………………………………………..

N : ……………………………………………………..

O : ……………………………………………………..

P  : ……………………………………………………..

Q : ……………………………………………………..

R : ……………………………………………………..

[6 markah]

Soalan 2

Nyatakan fungsi ikon yang berlabel:

M : ……………………………………………………………………………………………………………………………

O : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Q : …………………………………………………………………………………………………………………………….

R : …………………………………………………………………………………………………………………………….

[4 markah]

Soalan 3

(a) Format bagi kaedah koordinat kutub bandingan ialah ……………………………… . Jarak merupakan jarak lurus daripada titik terakhir dan sudut dikira ……………………………. pusingan jam.                                          [2 markah]

(b) Lengkapkan sudut  dalam sistem koordinat kutub bandingan dalam RAJAH 2 di bawah.

RAJAH 2

[6 markah]

(c) Lakarkkan satu lakaran dua dimensi (2D) dengan berpandukan arahan-arahan di bawah. Mulakan lakaran anda dari titik X. Unit adalah dalam milimeter (mm).

Arahan:

@50<0

@30<90

@50<180

@30<270

X .

[5 markah]

Soalan 4

RAJAH 3 di bawah menunjukkan kaedah pembuatan folio Reka Cipta.

(a) Berapakah ukuran bagi X dan Y?

X:………………… mm

Y:………………… mm

(b) Apakah nama bahan yang digunakan untuk menyediakan kulit folio Reka Cipta?

………………………………………………………………………………………………………………………..

[3 markah]

Soalan 5

Lengkapkan jadual di bawah iaitu tentang tema kerja kursus mata pelajaran Reka Cipta bagi SPM tahun 2009.

Tema

Kaedah (nyatakan 3 kaedah)

i.
ii.
iii.

[6 markah]

Soalan 6

(a) Berikut merupakan ciri-ciri model dan prototaip.

Tulis semula ciri-ciri tersebut pada artifak yang sesuai iaitu sama ada model atau prototaip.

  • Berskala (skala kecil/sama/skala besar
  • Skala sebenar
  • Keterangan fungsi perlu ditulis semula dalam folio dan dalam manual pengguna
  • Berfungsi mengikut spesifikasi sebenar
  • Tiada pengujian
  • Diuji di makmal atau parameter

ARTIFAK

CIRI-CIRI

Model

Prototaip

[6 markah]

(b) Mock-up tidak diterima sebagai artifak untuk kerja kursus Reka Cipta.

Jadual di bawah mengandungi ciri-ciri mock-up. Tandakan jika ia merupakan ciri-ciri

mock–up dan X jika ia bukan merupakan ciri-ciri mock-up.

Boleh dihasilkan lebih daripada satu unit

Bahan asasnya masih kelihatan selepas kemasan dibuat.

Diperbuat daripada kertas, kadbod, gabus, polistren dan kayu lembut.

Dihasilkan dengan ukuran dan skala.

Dibuat untuk menilai/melihat reka bentuk sebenar dalam 3 dimensi (3D).

Dibuat selepas model sebenar atau prototaip dihasilkan

[6 markah]

Soalan 7

Lengkapkan jadual di bawah dengan memasukkan istilah yang diwakili oleh maklumat yang dipaparkan.

–          Ujian makmal                               – Kemasan

–          Ergonomik                                    – Ujian parameter

–          Reka cipta                                    – Inovasi

–          Estetika                                         – Dimensi

Bahan penyudah sesuatu projek seperti cat, syelek dan lain-lain supaya projek kelihatanlebih cantik dan tahan lama.
Ukuran saiz sesuatu.
Sifat-sifat fizikal produk yang memberi keselesaan kepada pengguna.
Nilai keindahan/kecantikan terhadap sesuatu hasil.
Proses pengubahsuaian dengan menambah fungsi atau reka bentuk kepada sesuatu produk
Satu proses atau hasil aktiviti yang melibatkan elemen:

(i)                   masalah atau keperluan

(ii)                 siasatan

(iii)                penyelesaian

Ujian saintifik untuk menguji sifat ketahanan, tahap keselamatan dan kualiti prototaip.
Menguji kefungsian prototaip di tempat/situasi sebenar.

[8 markah]

Soalan 8

Lengkapkan peta minda di bawah ini.

[6 markah]

Soalan 9

Maklumat berikut merupakan maklumat yang diperolehi daripada hasil soal-selidik tentang masalah pelupusan bekas tin minuman dan makanan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Tambunan.

Daripada soal-selidik yang dijalankan ke atas seramai 100 orang  responden yang terdiri daripada guru-guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Tambunan, didapati bahawa 90 peratus atau 90 orang menghadapi masalah melupuskan bekas-bekas tin minuman dan makanan, manakala 10 peratus lagi mengakui tidak menghadapi masalah tersebut. Antara masalah-masalah yang dihadapi ialah masalah sering tidak cukup ruang tong/bakul sampah untuk bekas-bekas tin minuman dan makanan, serta masalah dari segi kaedah atau cara untuk mengkemikkan bekas tin kerana tiada alat khas untuk melakukan tugas itu. Kesemua responden atau 100 peratus responden mengakui mengalami kedua-dua masalah di atas. Selain itu, 88 peratus atau 88 orang responden mengalami masalah tangan atau kaki tercedera semasa hendak mengkemikkan bekas tin minuman mahupun tin makanan manakala 12 peratus atau 12 orang responden tidak mengalami masalah itu. Sementara itu, seramai 77 peratus atau 77 orang responden mengaku terpaksa menanam bekas tin di dalam tanah manakala 23 peratus lagi tidak mengalami masalah ini. Penguburan bekas tin ke dalam tanah bukanlah pilihan yang terbaik kerana bahan tin itu mengambil masa berpuluh-puluh tahun untuk terurai secara semulajadi.

(a) Sediakan satu jadual untuk mempersembahkan data dan maklumat di atas. Beri tajuk untuk jadual anda itu.

[3 markah]

(b) Berdasarkan data dan maklumat daripada jadual yang anda sediakan itu, lakarkan satu graf yang sesuai untuk mempersembahkan data dan maklumat tersebut secara lebih menarik. Graf anda mesti mempunyai tajuk.

[3 markah]

Soalan Tamat

KomburaJTG/rc/pp2tg42008

Advertisements

2 Responses to “Koleksi Soalan”

  1. thanks for this informative blog of yours. i am an RC teacher from SMK St George BP Penang. Salam kenal. 🙂

  2. […] Koleksi Soalan August 20091 comment 4 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: